Τι το ιδιαίτερο έχουν οι Νέοι Σύμμαχοι;

Οι Νέοι Σύμμαχοι είναι συνθέσεις ανθοϊαμάτων και δημιουργήθηκαν από την κλινική εμπειρία. Κάθε Σύμμαχος έχει συγκεκριμένη δράση σε κάποια κατάσταση που μπορεί να την αναγνωρίσει ο καθένας χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Επίσης άλλο ιδιαίτερο στοιχείο των Νέων Συμμάχων είναι ότι περιέχουν νέα ιάματα από τον Ελληνικό χώρο που αποδείχτηκαν με ειδικά πειράματα (δες στο βιβλίο των Νέων Συμμάχων στην υποσελίδα «Υλικό»)

Posted in: Συχνές Ερωτήσεις