Σε νεογνά και βρέφη μπορούν να δοθούν τα ανθοϊάματα;

Στα ανθοϊάματα χρησιμοποιείται σαν συντηρητικό το μπράντυ και γι’ αυτό αποφεύγουμε την άμεση χρήση στα νεογνά και τα βρέφη, υπάρχει όμως η δυνατότητα να παίρνει η μητέρα το ίαμα που χρειάζεται δέκα λεπτά πριν το θηλασμό οπότε το βρέφος θα πάρει τη δόνηση του ιάματος μέσα από το γάλα.

Posted in: Συχνές Ερωτήσεις