Ποιοι μπορούν να πάρουν τους Νέους Συμμάχους;

Τους Νέους Συμμάχους μπορεί να τους πάρει ο καθένας, είτε είναι παιδί είτε ενήλικας. Στα παιδιά απλά τροποποιείται η δοσολογία. Μπορεί κάποιος αφού διαβάσει το βιβλίο να δει ποιος από τους Νέους Σύμμαχος του ταιριάζει και να τον πάρει.

Posted in: Συχνές Ερωτήσεις