Μπορώ να πάρω ταυτόχρονα περισσότερους από έναν Συμμάχους;

Ναι, μπορεί κάποιος να πάρει μέχρι και δύο Συμμάχους την ίδια περίοδο και πάντα στην περίπτωση που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Καλό όμως είναι να παίρνεται μόνος του κάθε Σύμμαχος για να μη μπερδεύονται οι ενέργειες. Όταν χρησιμοποιούνται περισσότεροι Σύμμαχοι καλό είναι να μην παίρνονται ταυτόχρονα αλλά με διαφορά τουλάχιστον μίας ώρας.

Posted in: Συχνές Ερωτήσεις