Εάν έχω ήδη μεγάλη βελτίωση με κάποιο Σύμμαχο θα πρέπει να συνεχίσω τη λήψη του ή να σταματήσω;

Η εμπειρία έδειξε ότι η συνέχιση της λήψης των Συμμάχων για τουλάχιστο 15 μέρες μετά τη βελτίωση μεγιστοποιεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα και βοηθάει στο να μην υπάρχουν υποτροπές.

Posted in: Συχνές Ερωτήσεις