Βιβλίο

Εδώ θα βρείτε το βιβλίο των Νέων Συμμάχων σε μορφή pdf. Αν κάποιος το θέλει στην κανονική μορφή ας επικοινωνήσει στο email της ιστοσελίδας.

Για να μπορέσετε να το διαβάσετε, θα πρέπει να προμηθευτείτε το Acrobat Reader


Βιβλίο:

Βιβλίο Νέων Συμμάχων

Βιβλίο Νέων Συμμάχων Β’ Έκδοση